หน่วยงานภายนอก

 

 

 

 


Latest News

งานความร่วมมือกับประเทศเบลเยี่ยม
งานความร่วมมือกับประเทศเบลเยี่ยม

งานความร่วมมือกับประเทศเบลเยี่ยม

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้นำ Professor Dr. Bertrand Hamaide, Vice-Rector, Universite Saint-Louis Bruxelles ประเทศเบลเยี่ยมมาพบ อาจารย์โสภิณ จันทะคล้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ได้จัดงาน Sentro Rizal Film Festival เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี จัดฉายภาพยนตร์จำนวน 3 เรื่อง

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 Dr. Yeo-pyo Yun, President, Chungbuk National University (CBNU) พร้อมคณะรวม 5 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าพบอธิการบดี และร่วมในพิธีลงนาม MOU ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร

ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

         Dr. Jenhangir Bharucha, Acting Vice-Principal จาก H R College of Commerce and Economics, Mumbai ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

      Mrs. Lulu Farida, Semarang State University และ Dr. sc. agr Yuni Sri Rahayu, State University of Surabaya ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

      Hangyang University เสนอ Summer Program (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) เดือนกรกฎาคม ระยะ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายคนละ US35,000- หากมีผู้เรียน 10 รายขึ้นไป อาจารย์ผู้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ Winter Program (สอนเป็นภาษาเกาหลี) เดือนธันวาคม ถึงมกราคม ระยะ 2 สัปดาห์ ณ Erica campus

ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

       Dr. Ma. Rosario O. Lapus, President จาก College of Arts and Sciences, Miriam College ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยคณะ รวม 4 คน เดินทางมาร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา
ความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา

        อธิการบดี และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Prof. Larry Dietz อธิการบดี จาก Illinois State University (ISU) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

RSS
123456789
«January 2019»
MonTueWedThuFriSatSun
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

PR SWU (Click here)