เจรจาความร่วมมือวิชาการกับ Pukyoung National University สาธารณรัฐเกาหลี
Pattama Anuin
/ Categories: News

เจรจาความร่วมมือวิชาการกับ Pukyoung National University สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 Professor Dr. Young-Jin Kim,Provost of International Affairs, Pukyoung National University  สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะรวม 4 คน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมี รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ Ms. Eun Jung Do เข้าร่วมต้อนรับและเจรจาฯ ภายหลังจากการประชุมฯ Ms. Eun Jung Do นำคณะอาคันตุกะเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารประสานมิตร รวมทั้งเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ คณะมนุษยศาสตร์

Previous Article ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่2
Next Article โครงการปฐมนิเทศนิสิตแลกเปลี่ยน Juniata Collenge ประจำปีการศึกษา 2561
Print
66

x