การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University
Pattama Anuin
/ Categories: News

การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University

การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานการประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Terrence C. Mason, Dean, School of Education, Indiana University เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

Previous Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส
Next Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศจีน
Print
587

x