ประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ UMass Boston
Pattama Anuin
/ Categories: News

ประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ UMass Boston

ด้วย University of Massachusetts Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะรวม  17  คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย​เพื่อ​เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ​เพิ่มเตม ในฐานะสถาบันคู่สัญญา วันที่  12  มกราคม  2561​ เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดี ฯ ซึ่งมี ผู้อำนวยการส่วนวิเทศ ฯ และคณาจารย์คณะต่าง ๆ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือ ฯ

Previous Article ประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Dali University
Next Article เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Education in Ireland สาธารณรัฐไอร์แลนด์
Print
315

x