กิจกรรม "Coffee Hour" สำหรับนิสิตต่างชาติประจำปีการศึกษา 2560
Pattama Anuin
/ Categories: News

กิจกรรม "Coffee Hour" สำหรับนิสิตต่างชาติประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรม "Coffee Hour" สำหรับนิสิตต่างชาติประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องลีลาศ อาคาร 14 ชั้น 2 โดยมี ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ

Previous Article เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Education in Ireland สาธารณรัฐไอร์แลนด์
Next Article โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น
Print
381

x