โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น
Pattama Anuin
/ Categories: News

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ระหว่าง วันที่ 5 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม กล่าวให้การต้อนรับ

Previous Article กิจกรรม "Coffee Hour" สำหรับนิสิตต่างชาติประจำปีการศึกษา 2560
Next Article โครงการอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Ryukoku University ประเทศญี่ปุ่น
Print
275

x