โครงการอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Ryukoku University ประเทศญี่ปุ่น
Pattama Anuin
/ Categories: News

โครงการอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Ryukoku University ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Ryukoku University ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม กล่าวให้การต้อนรับ

Previous Article โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น
Next Article พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Beijing Language and Culture University
Print
321

x