พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Beijing Language and Culture University
Pattama Anuin
/ Categories: News

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Beijing Language and Culture University

ด้วย Beijing Language and Culture University ประเทศจีน พร้อมคณะรวม  7  คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย​เพื่อ​ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ​ ในวันที่  9  เมษายน  2561​ เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท  ชั้น 1 อาคารประสานมิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผศ.ดร. อัญชลี จันทร์เสม ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณาจารย์คณะต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

Previous Article โครงการอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Ryukoku University ประเทศญี่ปุ่น
Next Article เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangxi University of Science and Technology ประเทศจีน
Print
207

x