เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangxi University of Science and Technology ประเทศจีน
Pattama Anuin
/ Categories: News

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangxi University of Science and Technology ประเทศจีน

ด้วย Professor Deng Xinghua Director, Office of International Cooperation & Exchanges Dean, School of International Education Guangxi University of Science and Technology และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ประชุม 946 สำนักงานอธิการบดี

Previous Article พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Beijing Language and Culture University
Next Article การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา
Print
365

x