การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา
Pattama Anuin
/ Categories: News

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.  ​Professor Dr. Thomas Merz, Head, Business Administration, และ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย IST University of Applied Sciences for Management ประเทศเยอรมนี เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา ณ ประชุม 946 สำนักงานอธิการบดี โดยมี รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ

Previous Article เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangxi University of Science and Technology ประเทศจีน
Next Article การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา
Print
197

x