การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา
Pattama Anuin
/ Categories: News

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.  Professor LI, Xiaochuan, Vice President Sichuan International Studies University ประเทศจีน พร้อมคณะรวม  4  คน เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา ณ ห้องปฐมบริบท อาคาร3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ลงนามในสัญญาความร่วมมือ รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ

Previous Article การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา
Next Article ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา2562
Print
190

x