ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา2562
Pattama Anuin
/ Categories: News

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา2562

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตในสังกัดทราบ ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้และให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่มีลายเซนต์ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองการสมัคร ผ่านคณะต้นสังกัดไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014

รายละเอียดประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

ใบสมัคร

Previous Article การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา
Next Article เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Education in Ireland
Print
1373

x