การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา
Pattama Anuin
/ Categories: News

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2561 เวลา 10.30 น.  Prof. Dr. Nguyen Van Trao, President, Hanoi University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะรวม 4  คน เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง โดยมีรองศาสตราจารย์พฤทธิ์   
ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อัญชลี จันทร์เสม ให้การต้อนรับ
หลังจากนั้นได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Hanoi University ณ
ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร โดยมี Prof. Dr. Nguyen Van Trao และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นผู้ลงนามความร่วมมือฯ

Previous Article เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Education in Ireland
Next Article ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่2
Print
122

x