ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Pattama Anuin 0 292

      Mrs. Lulu Farida, Semarang State University และ Dr. sc. agr Yuni Sri Rahayu, State University of Surabaya ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

Pattama Anuin 0 295

      Hangyang University เสนอ Summer Program (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) เดือนกรกฎาคม ระยะ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายคนละ US35,000- หากมีผู้เรียน 10 รายขึ้นไป อาจารย์ผู้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ Winter Program (สอนเป็นภาษาเกาหลี) เดือนธันวาคม ถึงมกราคม ระยะ 2 สัปดาห์ ณ Erica campus

ความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Pattama Anuin 0 285

       Dr. Ma. Rosario O. Lapus, President จาก College of Arts and Sciences, Miriam College ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยคณะ รวม 4 คน เดินทางมาร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา

Pattama Anuin 0 262

        อธิการบดี และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Prof. Larry Dietz อธิการบดี จาก Illinois State University (ISU) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

งานความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

Pattama Anuin 0 280

        ด้วย Professor Soo Young Shin, Dean, International Programs and Language Education Center ( Professor of Electronic Engineering ) และ Mr. Jumho Kim, Manager, International Programs and Language Education Center, Kumoh National Institute of Technology (KIT)สาธารณรัฐเกาหลี ฯ 

RSS
First45678910111213